ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αποδέχεται τους παρακάτω όρους χρήσης χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη.
Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή με την ενημέρωση αυτής της ανάρτησης. Τέτοιες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτικές για τον χρήστη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα περιοδικά για να ελέγχετε τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις στους οποίους υπόκειστε.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του ιστότοπου, εγγυάστε ότι

(i) όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτόν τον ιστότοπο θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις,

(ii) εάν έχετε λογαριασμό στη διεύθυνση

www.orbistravelassistance.com

, θα προστατεύονται τα στοιχεία του λογαριασμού σας και θα επιβλέπει και θα είναι πλήρως υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας από οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον χρήστη και (

iii) είστε τουλάχιστον 18 ετών για να εγγραφείτε για λογαριασμό και να συνεισφέρετε στον ιστότοπό μας.
www.orbistravelassistance.comδεν συλλέγει εν γνώσει του πληροφορίες από άτομα κάτω των 18 ετών. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, λόγω παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μηνυμάτων, δεδομένων, πληροφοριών, κειμένου, μουσικής, ήχων, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο, χάρτες, εικονιδίων, λογισμικού, κώδικα ή άλλου υλικού), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για προσφέρουν το εν λόγω περιεχόμενο και πληροφορίες, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε, μεταδώσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, μεταφέρετε ή με άλλο τρόπο πουλάτε ή μεταπωλείτε οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από αυτόν τον ιστότοπο. διαμέσου αυτού. Ομοίως, ο χρήστης συμφωνεί να μην κάνει τα ακόλουθα:

  1. χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

  2. πρόσβαση, παρακολούθηση ή αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε ρομπότ, spider, scraper ή άλλο αυτόματο μέσο ή οποιαδήποτε μη αυτόματη διαδικασία για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της εταιρείας

  3. παραβιάζουν τους περιορισμούς οποιωνδήποτε μηνυμάτων κεφαλίδας αποκλεισμού ρομπότ σε αυτόν τον ιστότοπο ή παρακάμπτουν ή παρακάμπτουν άλλα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο

  4. να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει ή μπορεί να επιβάλει, κατά την κρίση μας, υπερβολικό ή δυσανάλογο φορτίο στην υποδομή μας

  5. βαθύς σύνδεσμος σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της εταιρείας

  6. πλαίσιο, καθρέφτης ή με άλλο τρόπο ενσωμάτωση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.

  7. προσπαθήστε να τροποποιήσετε, να μεταφράσετε, να προσαρμόσετε, να επεξεργαστείτε, να απομεταγλωττίσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να αναστρέψεις μηχανικό οποιοδήποτε πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείται από την ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες.

ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα υλικά σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” και χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, ρητές ή σιωπηρές, και [name_of_orbis assistance group,corp. Και οι θυγατρικές της (συλλογικά, ο όμιλος βοήθειας orbis) αποποιούνται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. Δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στα υλικά θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι αυτός ο ιστότοπος ή ο διακομιστής στον οποίο προσφέρεται είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. Δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης των υλικών που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο όσον αφορά την ορθότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία τους ή με άλλο τρόπο. Ο χρήστης ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP αναλαμβάνει ολόκληρο το κόστος όλης της απαραίτητης συντήρησης, επισκευής ή διόρθωσης. Οι πληροφορίες και οι περιγραφές που περιέχονται στο παρόν δεν πρέπει απαραίτητα να ερμηνεύονται ως πλήρεις περιγραφές όλων των όρων, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά παρέχονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Ανατρέξτε στην ισχύουσα πολιτική ή συμφωνία προϊόντος ή υπηρεσίας. Ο χρήστης ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP αναλαμβάνει ολόκληρο το κόστος όλης της απαραίτητης συντήρησης, επισκευής ή διόρθωσης. Οι πληροφορίες και οι περιγραφές που περιέχονται στο παρόν δεν πρέπει απαραίτητα να ερμηνεύονται ως πλήρεις περιγραφές όλων των όρων, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά παρέχονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Ανατρέξτε στην ισχύουσα πολιτική ή συμφωνία προϊόντος ή υπηρεσίας. Ο χρήστης ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP αναλαμβάνει ολόκληρο το κόστος όλης της απαραίτητης συντήρησης, επισκευής ή διόρθωσης. Οι πληροφορίες και οι περιγραφές που περιέχονται στο παρόν δεν πρέπει απαραίτητα να ερμηνεύονται ως πλήρεις περιγραφές όλων των όρων, εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά παρέχονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Ανατρέξτε στην ισχύουσα πολιτική ή συμφωνία προϊόντος ή υπηρεσίας. Παρέχονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Ανατρέξτε στην ισχύουσα πολιτική ή συμφωνία προϊόντος ή υπηρεσίας. Παρέχονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Ανατρέξτε στην ισχύουσα πολιτική ή συμφωνία προϊόντος ή υπηρεσίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη που δεν αποτελούν μέρος της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι παρέχονται μόνο για αναφορά σας. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τέτοιους ιστότοπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή το απόρρητο ή άλλες πρακτικές τέτοιων ιστότοπων. Είναι επίσης ευθύνη του χρήστη να λάβει προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι οι σύνδεσμοι που επιλέγετε ή το λογισμικό που κατεβάζετε (από αυτόν τον ιστότοπο ή οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο) δεν περιέχουν στοιχεία όπως ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους, ελαττώματα και άλλα στοιχεία επιβλαβούς φύσης . Το γεγονός ότι περιλαμβάνονται υπερ-σύνδεσμοι σε τέτοιους δικτυακούς τόπους δεν συνεπάγεται καμία έγκριση του υλικού στους ιστότοπους ή οποιαδήποτε σχέση με τους χειριστές τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό σε ιστότοπο τρίτων να ζητηθεί από τον χρήστη να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ του προφίλ του στην ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. και ένα προφίλ σε άλλο ιστότοπο τρίτου μέρους. Το αν θα γίνει ή όχι είναι καθαρά προαιρετικό και η επιλογή να επιτρέπεται ο σύνδεσμος προς αυτές τις πληροφορίες μπορεί να απενεργοποιηθεί (στον ιστότοπο τρίτων) ανά πάσα στιγμή.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αν και ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται μερικές φορές να προκύψουν σφάλματα ή παραλείψεις. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αμέλειας, ούτε της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παρουσίαση του ιστότοπου φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη για τυχόν άμεσες, τυχαίες, αποθετικές, έμμεσες ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού αυτού του ιστότοπου ιστοσελίδα, ακόμα κι αν έχει ειδοποιηθεί η ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. σχετικά με την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε καμία περίπτωση δεν βαρύνει την πλήρη ευθύνη της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. ενώπιον του χρήστη για όλες τις ζημίες, τις απώλειες και τις νομικές αξιώσεις θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλει ο χρήστης, εάν υπάρχει, για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον υπολογιστή, τον εξοπλισμό ή άλλη ιδιοκτησία του χρήστη ως αποτέλεσμα της πρόσβασης, χρήσης ή περιήγησης στον ιστότοπο ή λήψης υλικού, δεδομένων, κειμένου , εικόνες, βίντεο ή ήχος από αυτόν τον ιστότοπο. ενώπιον του χρήστη για όλες τις ζημίες, τις απώλειες και τις νομικές αξιώσεις θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλει ο χρήστης, εάν υπάρχει, για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον υπολογιστή, τον εξοπλισμό ή άλλη ιδιοκτησία του χρήστη ως αποτέλεσμα της πρόσβασης, χρήσης ή περιήγησης στον ιστότοπο ή λήψης υλικού, δεδομένων, κειμένου , εικόνες, βίντεο ή ήχος από αυτόν τον ιστότοπο. ενώπιον του χρήστη για όλες τις ζημίες, τις απώλειες και τις νομικές αξιώσεις θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλει ο χρήστης, εάν υπάρχει, για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. ούτε αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον υπολογιστή, τον εξοπλισμό ή άλλη ιδιοκτησία του χρήστη ως αποτέλεσμα της πρόσβασης, χρήσης ή περιήγησης στον ιστότοπο ή λήψης υλικού, δεδομένων, κειμένου , εικόνες, βίντεο ή ήχος από αυτόν τον ιστότοπο.

Ο περιορισμός της ευθύνης αντανακλά την κατανομή του κινδύνου μεταξύ των μερών. Οι περιορισμοί που καθορίζονται σε αυτήν την ενότητα θα συνεχίσουν να ισχύουν και να ισχύουν ακόμη και αν κάποια από τα περιορισμένα διορθωτικά μέτρα που καθορίζονται σε αυτούς τους όρους δεν εκπληρώνουν τον ουσιαστικό τους σκοπό. ο

Οι περιορισμοί ευθύνης που προβλέπονται στους παρόντες όρους θα ωφελήσουν τις εταιρείες του ομίλου ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. είναι ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής αυτού του ιστότοπου. Εκτός από την περίπτωση που η ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. επιτρέπεται ρητά, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να αναδημοσιεύσετε, να ανεβάσετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε ή να διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που ανήκει, λειτουργεί ή διανέμεται από την ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. . Μπορείτε να κατεβάσετε υλικό που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για προσωπική σας χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείτε επίσης όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας που περιέχονται στα υλικά. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να διανέμει, να τροποποιεί, να μεταδίδει, να επαναχρησιμοποιεί, να αναδημοσιεύει ή να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, εικόνων, ήχου και βίντεο χωρίς τη γραπτή άδεια της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση από τον χρήστη του υλικού που παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. δεν δηλώνει ότι το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν, οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελούν προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ασφάλειας, ασφάλειας ή άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας από την ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. δεν προσφέρει ούτε πουλά κανένα προϊόν ασφάλειας, ασφάλιση ή άλλο προϊόν ή υπηρεσία ή, σε περίπτωση που η ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. πουλάει οποιοδήποτε χρεόγραφο, ασφαλιστικό προϊόν ή άλλο προϊόν ή υπηρεσία, δεν θα ισχύει σε καμία δικαιοδοσία όπου τέτοια προσφορά ή πρόσκληση, αγορά ή πώληση θα ήταν παράνομη σύμφωνα με τους τίτλους, την ασφάλιση ή άλλους νόμους αυτής της δικαιοδοσίας. Ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις δικαιοδοσίες.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες, οποιαδήποτε πληροφορία διαβιβάζει ο χρήστης στην ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. μέσω αυτού του ιστότοπου, μέσω email ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων ή προτάσεων, θα αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και στο δημόσιο τομέα και θα αποτελούν ιδιοκτησία της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. Με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, της πρόσκλησης, της αποκάλυψης, της διάδοσης, της δημοσίευσης και της μετάδοσής τους. ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. Είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη ή τεχνικές περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία στέλνετε στην ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα και εικονίδια αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα ερμηνευθεί ότι παρέχει, σιωπηρά, εσωτερικά ή με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που εμφανίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς τη γραπτή άδεια της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από τον χρήστη των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο, εκτός από όσα προβλέπονται στο παρόν.

Οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. ή ξέρω

χρησιμοποιείται με την άδειά του. Η χρήση αυτών των εικόνων από τον χρήστη ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον χρήστη, απαγορεύεται εκτός εάν η ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. επιτρέψτε το συγκεκριμένα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση εικόνων μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί απορρήτου και δημοσιότητας και τους νόμους ή κανονισμούς επικοινωνίας.

ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το υλικό στους ιστότοπους παρουσιάζεται αποκλειστικά με σκοπό την προώθηση και παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες, τους ιστότοπους, τους συνεργάτες και άλλα προϊόντα ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. διατίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα εδάφη, τις κτήσεις και τα προτεκτοράτα τους. ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. ελέγχει και διαχειρίζεται τους ιστότοπους της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP από τα γραφεία της στην πολιτεία της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. δεν δηλώνει ότι το υλικό στις ιστοσελίδες της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. είναι κατάλληλα για ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Όσοι επιλέξουν να εισέλθουν στην ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, υπόκειται και στον βαθμό που εφαρμόζεται η τοπική νομοθεσία. Το λογισμικό της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. υπόκειται επίσης σε ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ. Δεν μπορείτε να κάνετε λήψη ή με άλλον τρόπο να εξάγετε ή να επανεξάγετε οποιοδήποτε λογισμικό από τους ιστότοπους της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. (α) σε (ή σε πολίτη ή κάτοικο) της Κούβας, του Ιράκ, της Λιβύης, της Βόρειας Κορέας, του Ιράν, της Συρίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία, ή (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ Λίστα Ειδικά Προσδιορισμένων Υπηκόων του Υπουργείου ή Πίνακας Αιτημάτων προς Απόρριψη του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. Με τη χρήση των ιστοσελίδων της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP., ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι δεν βρίσκεται,

Οποιοδήποτε λογισμικό είναι διαθέσιμο για λήψη από τους ιστότοπους της ORBIS ASSISTANCE GROUP,CORP. Το (Λογισμικό) είναι έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP., ή της ORBIS ASSISTANCE GROUP, των θυγατρικών εταιρειών της CORP. ή λογισμικού τρίτων, όπως προσδιορίζεται. Η χρήση αυτού του Λογισμικού από τον χρήστη διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, που συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό (Συμφωνία Άδειας Χρήσης). Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Λογισμικό που συνοδεύεται ή περιλαμβάνει Άδεια Χρήσης, εκτός εάν αποδεχτείτε πρώτα τους όρους της Άδειας Χρήσης. Στο χρήστη χορηγείται, για οποιοδήποτε Λογισμικό που είναι διαθέσιμο για λήψη από αυτόν τον Ιστότοπο, το οποίο δεν συνοδεύεται από Άδεια Χρήσης, μια περιορισμένη άδεια χρήσης, προσωπική και μη μεταβιβάσιμη για χρήση του Λογισμικού, για προβολή και άλλως χρήση αυτής της Ιστοσελίδας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και για κανέναν άλλο σκοπό. Λάβετε υπόψη ότι όλο το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των στοιχείων ελέγχου HTML, XML, κώδικα Java και Active X που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο, είναι ιδιοκτησία της ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. ή/και των θυγατρικών του και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διατάξεις διεθνών συνθηκών. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού απαγορεύεται ρητά και μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Αν και τα περισσότερα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών σε διεθνείς προορισμούς, τελειώνουν χωρίς περιστατικά, τα ταξίδια σε ορισμένους προορισμούς ενδέχεται να ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους από άλλους. ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. συνιστά στους επιβάτες να ερευνούν και να εξετάζουν τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, τις προειδοποιήσεις, τις δηλώσεις και τις επίσημες ταξιδιωτικές ανακοινώσεις που εκδίδονται από την πατρίδα τους, την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τις κυβερνήσεις των χωρών προορισμού, πριν κάνουν κράτηση για ταξίδια σε διεθνείς προορισμούς. Για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες σε διάφορες χώρες και το επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με ταξίδια σε συγκεκριμένους διεθνείς προορισμούς, ανατρέξτε στους ακόλουθους ιστότοπους:
www.state.gov ,
www.tsa.gov ,
www.dot.gov ,
www.faa.gov ,
www.cdc.gov ,
www.treas.gov/ofac ,
www.customs.gov .


Όταν αναφέρετε πληροφορίες σχετικά με ταξίδια σε συγκεκριμένους διεθνείς προορισμούς, η ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. Δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι το ταξίδι σε τέτοιες τοποθεσίες είναι βολικό ή ακίνδυνο και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από το ταξίδι σε τέτοιους προορισμούς.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης αναλαμβάνει να υπερασπιστεί και να αποζημιώσει την ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. και των θυγατρικών της και οποιωνδήποτε από τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους της πριν και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, νομικών αξιώσεων, αγωγών, μέτρων ανάκτησης, απωλειών, αποζημιώσεων για ζημιές, πρόστιμα, κυρώσεις ή άλλα έξοδα ή έξοδα οποιουδήποτε είδους ή φύσης, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορίζεται σε εύλογες νομικές και λογιστικές συμβουλευτικές αμοιβές, που επιβάλλονται ή ζητούνται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα:

  1. Παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από τον χρήστη ή των εγγράφων που αναφέρονται εδώ

  2. η παραβίαση από τον χρήστη οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων

  3. τη χρήση από τον χρήστη αυτής της Ιστοσελίδας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βασίζονται σε διάφορες πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως κατευθυντήρια γραμμή. Οι τιμές δεν επαληθεύονται ως προς την ακρίβεια και οι πραγματικές τιμές ενδέχεται να διαφέρουν. Οι τιμές των νομισμάτων ενδέχεται να μην ενημερώνονται καθημερινά. Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτήν την εφαρμογή πιστεύεται ότι είναι ακριβείς, αλλά η ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP. και/ή οι θυγατρικές του δεν εγγυώνται ούτε υποστηρίζουν αυτή την ακρίβεια. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε οικονομικό σκοπό, συνιστάται στον χρήστη να συμβουλευτεί εξειδικευμένο προσωπικό για να επαληθεύσει την ακρίβεια των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η εταιρεία δεν εξουσιοδοτεί τη χρήση αυτών των πληροφοριών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την προσωπική σας χρήση και η μεταπώληση, αναδιανομή και χρήση αυτών των πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται ρητά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση ερωτήσεων ή για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία, στείλτε email ή αλληλογραφία στη διεύθυνση:

ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP 9390 SW 171CT, MIAMI, FL 33196, Η.Π.Α.

ORBIS ASSISTANCE GROUP, CORP Calle Oslo, 1, 8º D, Alcorcón, 28922, Μαδρίτη. Ισπανία

info@orbistravelassistance.com

mbondini@orbistravelassistance.com

www.orbistravelassistance.com