ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ

Καλούμε τους δικαιούχους της ORBIS ASSISTANCE να διαβάσουν αυτούς τους όρους πριν από την
έναρξη του ταξιδιού. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τους
Ειδικούς Όρους και τις Εξαιρέσεις, καθώς και οδηγίες που θα σας επιτρέψουν την καλύτερη χρήση
των παροχών και των συμβεβλημένων υπηρεσιών

Κατεβάστε αυτούς τους γενικούς όρους

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ;